Oferim a la seva empresa el millor
de la nostra faceta professional

CATAUDIT

Som una empresa d’auditoria independent constituïda a Girona l’any 2005. La nostra oficina té la seva seu a Girona, al carrer Bonastruc de Porta, 31, 2on, i des de 2012, també disposem d’una oficina a Barcelona, a Rambla Catalunya, 116, 5è 2on.

CATAUDIT Auditors Associats, S.L. és conseqüència de l’associació de diversos professionals de l’auditoria i la consultoria d’empreses que estan permanentment al dia de la variable situació del món econòmic-financer amb l’objectiu de disposar d’una capacitat tècnica que permeti oferir el millor assessorament.

Sobre nosaltres

Per què escollir-nos?

La nostra filosofia de treball es basa en el rigor, confidencialitat i ètica dels seus professionals que, combinades amb el ferm propòsit de servei i atenció al client porta com a conseqüència una identificació total entre els serveis que oferim i les necessitats dels nostres clients.

La clau de CATAUDIT són els professionals que hi treballen i la col·laboració amb les empreses a les quals dona servei. La nostra conducta no consisteix només a complir escrupolosament les normes ètiques establertes per les lleis o per la corporació professional a la qual pertanyem, les quals sempre tindran caràcter de mínimes, sinó també a defensar els principis fonamentals següents:

Independència, integritat i objectivitat

L’únic fonament per a una relació professional entre el nostre personal i les relacions professionals amb els nostres clients.

Confidencialitat

Ningú es beneficiarà del coneixement d’informació confidencial, mantenint tal confidencialitat de la informació obtinguda en el curs de les nostres actuacions.

Formació i capacitat professional

Impulsar i facilitar la formació tècnica i capacitat professional del nostre personal i la seva actualització permanent.

Independència, integritat i objectivitat

L’únic fonament per a una relació professional entre el nostre personal i les relacions professionals amb els nostres clients.

Confidencialitat

Ningú es beneficiarà del coneixement d’informació confidencial, mantenint tal confidencialitat de la informació obtinguda en el curs de les nostres actuacions.

Formació i capacitat professional

Impulsar i facilitar la formació tècnica i capacitat professional del nostre personal i la seva actualització permanent.

CatAudit

En un món marcat amb múltiples operacions financeres i continus canvis en les normatives comptables, CATAUDIT els ofereix l’assessorament necessari amb l’objectiu de tenir els estats financers actualitzats d’acord amb les normes comptables vigents.